fredag 28 juni 2019

Sabuni (l) är osvensk om att debattera integrations- och migrationspolitik.


Idag har Nyamko Sabuni valts som ordförande i Liberalerna.

Jag samarbetade nära med Mauricio Rojas (fp, idag l) på riksnivå för ca 15 år sedan. Han lämnade aldrig någon negativ kommentar om någon minoritetsgrupp. Men vi hade interna debatter om hur tydlig  man ska vara i offentliga debatter om integrationspolitiken. "Man måste berätta som det är." kommenterade Rojas. Samma attityd hade Nyamko Sabuni. Vi möttes bara snabbt några minuter i korridorerna på centrala konferenser. Sedan höll hon en del tal. Inte heller hon lämnade några negativa kommentarer om någon minoritetsgrupp.

I Sverige har det funnits en tradition att linda in budskapet.

Det påpekade de flesta av oss andra i partiets integrationsledning för Rojas. En integrationspolitisk talesperson för ett riksdagsparti måste förhålla sig till villkoren för det offentliga resonemanget i ett land. Samma gäller för en partiordförande.

Som bloggare är det annorlunda. Jag kan kommentera att jag ogillar religionen islam men inte är muslimofob. Möjligen har Sabuni samma attityd, vi har dock inte diskuterat det. Dessbättre har debatten blivit friare senaste åren. Det finns dock tecken på att pendeln kanske svänger för långt åt andra hållet. 

Nu har Sabuni ett ansvar för att l ska prioritera HBTQ-politiken.


Uppdatering 1.

Kanske Sabuni är emot lättnaden när det gäller anhöriginvandring till alternativt skyddsbehövande. 

Jag är för Sabuni men om hon tycker så konstaterar jag att vi är oense om den detaljen. Hon kan tycka det privat men inte som partiordförande offentligt. Det är förvisso en komplicerad debatt men regeringens proposition om familjeåterförening är proportionell och bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar