torsdag 20 juni 2019

Konflikt mellan s och mp om tredje juridiskt kön.


Från debatten i riksdagen om fri- och rättigheter (17 juni § 9). Jonas Eriksson (vice gruppledare i mp) kommenterade följande.
.... Detta betänkande handlar om viktiga fri- och rättighetsfrågor. Där har Miljöpartiet väckt flera motioner, men i detta betänkande berörs endast en. Den handlar om människor som inte vill eller kan definiera sig som vare sig man eller kvinna. Vi tycker att det är rimligt att människor i ett inkluderande samhälle ska kunna definiera sig själva. Flera länder har infört möjligheten att välja ett så kallat tredje juridiskt kön. Några talare före mig har också lyft fram denna fråga. Vi tycker att det är rimligt att Sverige går i denna riktning. Därför förordar vi i en av våra motioner en utredning av detta.... 
Det är ovanligt att en ledamot från ett regeringsparti hänvisar till en motion som partiet sedan röstar nej till. Givetvis är det delvis hycklande men så är rutinerna i riksdagen. Det indikerar att s och mp haft en konflikt i regeringskansliet om när det ska startas en utredning om att införa ett tredje juridiskt kön. Jessica Wetterling (v) argumenterade för reformen. V och l röstade för en reservation för reformen (18 juni § 17).

I sak tycker riksdagspartierna följande om reformen. 

Viktigt att konstatera är att samtliga av "januari-partierna" är för att utreda reformen.

Ja. V, l, mp.
Möjligen. S, c.
Nej. M, sd, kd.

Transpersoner har olika värderingar från höger till vänster. Det vore positivt om högeroppositionen konstaterade det också. Socialdemokraterna har lovat utreda reformen sedan 2014 men har hittills svikit det. Trots att Hbt-s och Ssu med deras öppet homosexuelle ordförande Philip Botström är med i partiets verkställande utskottet. För det förtjänar de kritik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar