torsdag 28 februari 2013

Medicinskt-etiskt råd vill tillåta surrogatmödraskap.


Statens medicinsk-etiska råd (SMER) vill att surrogatmödraskap ska tillåtas, men tydligt reglerat. Det meddelar SMER i ett pressmeddelande idag. Några från SMER har också en debattartikel i Svenska dagbladet.
Surrogatmoderskap.

Surrogatmoderskap innebär att en kvinna föder ett barn för någon annans räkning. Det är i dag inte ovanligt att svenskar som inte själva kan få barn betalar kvinnor i länder som Ukraina eller Indien för att vara surrogatmödrar. I andra länder, till exempel Storbritannien, är altruistiskt (icke-kommersiellt) surrogatmoderskap tillåtet medan kommersiellt surrogatmoderskap är förbjudet. I Sverige är inte surrogatmoderskap tillåtet i någon form. Riksdagen har dock nyligen beslutat att surrogatmoderskap i Sverige ska utredas.

Smer har ingående diskuterat etiska problem kring olika former av surrogatmoderskap. En majoritet av rådet anser att altruistiskt surrogatmoderskap – under särskilda förutsättningar – kan vara en etiskt godtagbar metod att hjälpa ofrivilligt barnlösa. En viktig utgångspunkt har varit principen om självbestämmande; kvinnor som vill vara surrogatmödrar åt anhöriga bör ha möjlighet att själva råda över sina kroppar. Däremot bör kommersiella former av surrogatmoderskap inte införas i Sverige.

En förutsättning för altruistiskt surrogatmoderskap bör vara att det finns en nära relation – oftast nära släktskap – mellan surrogatmodern och de potentiella föräldrarna. Surrogatmodern och de tilltänkta föräldrarna bör också genomgå en lämplighetsprövning och få tillgång till rådgivning och stöd. De särskilda villkoren ska skydda surrogatmodern från eventuella påtryckningar och negativa upplevelser.

En minoritet av rådet anser att surrogatmoderskap inte ska tillåtas i någon form. Man anser att det strider mot människovärdesprincipen att använda en annan människa som medel för sina egna mål. Man påpekar också att det finns kunskapsluckor när det gäller de psykologiska konsekvenserna för surrogatmödrar och de barn som blivit till genom olika typer av surrogatöverenskommelser. Om altruistiskt surrogatmoderskap tillåts är risken stor att det i förlängningen glider över i kommersiella former, anser minoriteten.

Donation av befruktade ägg.

En fråga där värderingarna i rådet ändrats sedan 1990-talet gäller kravet på ett genetiskt samband mellan åtminstone en av föräldrarna och barnet vid assisterad befruktning. Ett genetiskt samband kan visserligen vara viktigt, men sociala samband mellan föräldrar och barn väger betydligt tyngre. När befruktning sker med donerade befruktade ägg (ibland kallad embryodonation) kommer ett genetiskt samband mellan föräldrar och barn att saknas, liksom vid adoption. Vid IVF (provrörsbefruktning) lagras befruktade ägg för att senare kanske användas om paret önskar fler barn. Smer anser att det är etiskt godtagbart att dessa befruktade ägg, om de förblir oanvända, kan doneras till andra par med ofrivillig barnlöshet och föreslår att metoden tillåts i Sverige – i dag är den förbjuden.
Jag tycker SMER hamnat rätt (även i de övriga förslagen) förutom att deras villkorande för surrogatmödraskap är för snävt. Att kommersiellt surrogatmödraskap inte ska vara tillåtet håller jag helt med om men att kräva att det ska finnas "en nära relation" som sedan preciseras med "nära släktskap" riskerar att bara någon syster till en kvinna eller man ska få bli surrogatmoder. Men resonemanget är för biologistiskt. Som om just nära släktskap skulle vara "finare" orsak än andra nära band. Och kravet på "nära relation" riskerar stänga ute andra kvinnor från att bli surrogatmödrar.

Men i allt väsentligt är den här rapporten ett steg framåt mot en mer moderniserad familjepolitik. Att det ska vara möjligt att använda både donerad sperma och donerade äggceller vid behandlingar för att en kvinna ska bli med barn gynnar lesbiska kvinnor proportionerligt mer än olikkönade par eftersom för samkönade kvinnlig par måste alltid sperman vara donerad). Att tillåta surrogatmödraskap, att en kvinna blir gravid mot ersättning för sina omkostnader men sedan lämnar barnet till någon annan individ eller par gynnar proportionellt bögar mer än andra eftersom det för homosexuella par är svårt att få vårdnad om barn med andra metoder.


Uppdatering 1.

Nya förluster för Bard.

Vanligen brukar jag inte kommentera konstellationerna i popgrupper men jag ska här göra ett undantag. Discogruppen Army of lovers ska byta ut Camilla Henemark. Alexander Bard placerar skulden på Camilla Henemark för Army of lovers fiasko (de hamnade på plats 6 av 8 i delfinalen trots de är välkända)  Och ska "byta ut henne" som om hon bara vore en vara men det är väl så Stureplanscentern (där Alexander Bard är engagerad) betraktar människor utanför deras krets. Han är sig lik. Det var ju lika mycket hans fiasko om inte mer som kompositör till en låt som är så sunkig att den aldrig borde kvalat in för ESC.  Hur fegt är det inte av Bard att gå bakom ryggen på Camilla och meddela det via ett brev - utan några samtal med henne. Och skicka brevet till media samtidigt. Och sedan ljuga ihop att hon "tagit det med lugn". i Svd säger Camilla hon är chockad.

1 kommentar:

  1. Jag förstår inte att Camilla överhuvudtaget gick med på att försöka samarbeta med den där kufen..

    Inte ens obligatorisk terapi hjälpte.

    SvaraRadera