torsdag 1 augusti 2019

RFSL har tokfel om flyktingpolitiken.Först måste det uppenbara förklaras. Vi HBTQ-personer är oense om migrationspolitiken. Konstigt vore det annars. RFSL har aldrig hävdat de representerar alla i den grupp som vi idag kallar HBTQ-personer. Heder åt dem för det. De har inte heller ibland representerat alla sina medlemmar (Gott så, interndebatt är viktigt).

Jag tar som socialliberal idag (jag har svängt, det erkänner jag) starkt avstånd ifrån den flyktingpolitik som ledde till kaoset hösten 2015. Just därför att det är de som har störst behov som ska prioteras. RFSL har tokfel när de vill återvända till flyktingpolitiken hösten 2015. Mitt tips är att de allra flesta HBTQ-personer håller med. Men så gör en opinionsmätning om ni betvivlar det.

Flyktingdebatten är dock komplicerad.

Jag stödjer att alternativt skyddsbehövande lättare ska få återförenas med familjemedlemmar (debatten om den reformen har ibland varit hysterisk från högerhåll). Att utreda  att folk av synnerligen ömmande skäl ska kunna få uppehållstillstånd. Med en mycket restiktiv tolkning. Sedan bör det bli stopp närmaste 10 åren.

Att återinföra permanenta uppehållstillstånd från start som huvudregel är utifrån liberala värderingar oacceptabelt.

Istället ska man avvisa folk som inte längre har skyddsbehov till förmån för andra. Givetvis inom en prövoperiod.

RFSL:s asylpolitik är ansvarslös. I synnerhet som det avslöjats HBTQ-fientlighet bland många asylsökande. Jag är agnostiker men Gud bevare Sverige från att mp, v, RFSL och Södermalmsaktivister ska återställa kaoset från 2015.

RFSL gör flera bra saker. Men inte här. Sverige behöver en flyktingpolitik som är stram men inte omänsklig. Själv är jag närmast s, l och kd där.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar