fredag 9 juni 2017

S-mp-regeringen vill avskaffa medicinsk diagnos som krav för juridiskt könsbyte.


Att s-mp-regeringen vill göra det betydligt enklare att byta juridiskt kön bekräftas av socialdemokratiska socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (bilden). I en intervju i Aftonbladet i mars lämnade HBTQ-ansvariga ministern Alice Bah Kuhnke (mp) och socialminister Gabriel Wikström (s) samma budskap. Bland länder i Europa tillåter Danmark, Irland, Malta och sedan 2016 även Norge individer att byta kön juridiskt utan att först få en medicinsk diagnos. Bl.a. Storbritannien, Belgien,  Portugal och Grekland förbereder att ändra sina lagar och kan genomföra en sådan reform närmaste åren. Sverige bör bli bland de 10 första länderna i Europa som får en frihetlig lag för juridiska könsbyten.

Det var öppet homosexuelle riksdagsledamoten Hans Linde (v) som för några veckor sedan lämnade en fråga i riksdagen om reformen.
.... Det skapar också en situation där människor tvingas att leva med pass, körkort, personnummer med mera där det står att en har ett annat kön än vad som stämmer överens med ens könsidentitet och/eller könsuttryck. Detta skapar uppenbara problem i vardagen, i kontakt med myndigheter och vid resor. Den 1 juli 2013 avskaffades kravet på sterilisering formellt i könstillhörighetslagen. Trots det är den juridiska delen och den medicinska delen i processen att ändra juridiskt kön fortfarande tätt sammankopplade.... Mot bakgrund av detta vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll: När avser socialförsäkringsministern att ta initiativ och gå vidare med förslagen i betänkandet (SOU 2014:91) och lägga fram en proposition till riksdagen?...
Regeringen planerar lämna två förslag i sommar.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (s) kommenterade bl.a. följande
.... vi kommer att ta initiativ till två lagförslag, en lag om ändring av juridiskt kön och en lag om ändring av medicinsk könskorrigering. Detta innebär ett särskiljande av den juridiska processen att byta personnummer från den medicinska processen att operera könsorganen och avlägsna könskörtlarna. En medicinsk diagnos ska inte längre vara en förutsättning för att få ny könstillhörighet fastställd i form av ändrat personnummer. Regeringen tar därmed nästa steg i arbetet för lika rättigheter och möjligheter för hbtq-personer och modernisera könstillhörighetslagen, särskilt utifrån den enskildes rätt att definiera sin könstillhörighet. Lagförslagen arbetas nu fram inom Regeringskansliet och ambitionen är att dessa promemorior ska remitteras, omarbetas till en proposition och sedan läggas fram till riksdagen under våren 2018. De nya lagarna skulle då kunna träda i kraft under andra halvan av 2018....
Det är positivt att Sverige nästa år förmodligen får en frihetlig lag för juridiska könsbyten precis som våra grannländer Norge och Danmark. Regeringen har signalerat att den planerar lämna två s.k. departementspromemorior den här sommaren. Sedan ska de skickas ut på remiss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar