onsdag 24 februari 2016

Att kd börjar använda abort-rätten i en debatt är något udda.


Jag kommer här kommentera en del av de meddelanden som lämnats av motståndare till altruistiskt surrogatmödraskap. Detta är bara ett urval från organisationer som inte är extremister utan borde kunna argumentera nyanserat. S-kvinnor kommenterar.
.... Vi kan aldrig garantera att en kvinna inte utsätts för fysiska och psykiska skador av en graviditet och förlossning....
Argumentation är absurd. Av flera orsaker. För det första kan man inte garantera att någon i något sammanhang får fysiska och psykiska skador. Hur skulle man göra då? En person kan bli mobbad på ett socialdemokratiskt kansli och få fysiska och psykiska skador. Ska vi av den orsaken förbjuda s-kanslier?

Graviditet och förlossningar betyder risker.

Dock har s-kvinnor rätt i att graviditet och förlossning är riskabla. Det är något som ofta inte kommenteras när s-kvinnor berättar att Sveriges generösa föräldraförsäkring leder till att varje kvinna här föder i medel fler barn än i de flesta andra länder. Men då ökar ju också farorna för kvinnor eller hur? Men när två heterosexuella sossar genom samlag får ett barn är det inget att kommentera. Det fanns ingen s-kvinna som framförde det där i debatten om ensamstående kvinnors möjlighet att bli inseminerade. Att hon kan dö och då inte har ingen partner som kan ta hand om barnet om det händer. Då var det minsann inga problem.

Det ironiska är att en en del i c framförde just det argumentet i samband med debatten i partiet om kommersiellt surrogatmödraskap - något som till sist blev avvisat av deras stämma (kongress). Fredrick Federley, EU-parlamentariker och öppet homosexuell, frågade varför män ska få bra betalt för att jobba i gruvor med hänvisning till risker medan kvinnor inte ska få någon lön för att vara surrogatmamma? Jag håller inte med Federley i hans slutsats, att kommersiellt surrogatmödraskap ska tillåtas, däremot är hans fråga faktiskt relevant.

Intressant att kd värnar abort-rätten.

Även Kristdemokraterna har idag kommenterat utredningens förslag. Emma Henriksson, familjepolitisk talesperson för partiet, resonerar inte riktigt lika tokigt som s-kvinnorna men det är inte långtifrån.
.... Erfarenheter från andra länder visar att surrogatmödraskap leder till exploatering av socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor, skriver Emma Henriksson i Dagens Samhälle....
Jag välkomnar om Henriksson kan presentera sådana studier från andra EU-länder. Hon hänvisar till Indien. Men hallå? Det är land där hundratals miljoner människor är fattigare än svensk socialbidragsnivå och där kommersiellt surrogatmödraskap är tillåtet. Fanns det inga rapporter från de 12 EU-länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap som du kunde hänvisa till?
.... Kan de genetiska föräldrarna kräva abort om surrogatmodern motsätter sig detta? Ska surrogatmodern ha rätt till fri abort?....
Jag ska inte ironisera om att Kristdemokraterna fram till 1996 i princip var för att förbjuda alla aborter, med synnerligen få undantag. Fram till för 20 år sedan ville kd bara tillåta aborter om kvinnans liv eller fysiska och psykiska hälsa var i allvarlig fara. Och att en del kd-politiker, någon finns t.o.m. i deras riksdagsgrupp, vill att partiet återgår till sin gamla policy. Det blir bara för billigt eftersom partiet dessbättre har gjort närmast en helomvändning om aborter sedan dess och är för nuvarande lag. Men självklart ska en surrogatmamma ha möjlighet att göra abort. Och givetvis ska genetiska föräldrar inte ha rätten att tvinga henne till abort, var har hon ens fått det ifrån? Det är just därför det behövs en lag-reglering av altruistiskt surrogatmödraskap. För att tydliggöra villkoren.


Uppdatering 1.

På bloggen Fnordspotting kommenteras hur hycklande begreppet "kvinnans rätt sin egen kropp" som används av vissa debattörer är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar