lördag 4 juli 2015

Mail till regeringskansliet om könsneutral föräldraskapspresumtion.Till kulturdepartementet som har det övergripande ansvaret i regeringen för HBTQ-rättigheter.

Vanligen brukar jag inte skicka politiska mail en lördagkväll men gör ett undantag eftersom det är Almedalsvecka.


I det här mailet

Vill jag fråga om regeringen planerar att låta utredningen om ofrivillig barnlöshet lämna ett separat förslag före december 2015 om införande av en lag om könsneutral föräldraskapspresumtion


Riksdagen debatterade 8 mars i år betänkandet (rapporten) Familjerätt. Sällan har så mycket fokus hamnat på lesbiska kvinnors rättigheter. Om att en utredning 2007 lämnade ett förslag om en könsneutral föräldraskapspresumtion. Nuvarande lag diskriminerar kvinnor i samkönade relationer, mer info om det finns här. I november 2014 mailade jag s-mp-regeringen om de planerar att lämna ett lagförslag om en könsneutral föräldraskapspresumtion. Kommentaren från regeringen blev att de avvaktar utredningen om ofrivilligt barnlösa som ska lämna sin rapport december 2015. Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet fick igenom att delar av en könsneutral föräldraskapspresumtion skulle utredas igen eftersom det fjärde borgerliga regeringspartier, Kristdemokraterna, blockerat reformens genomförande. Men som jag kommenterade vore det tragiskt om en regering bestående av

Socialdemokraterna och Miljöpartiet skulle anpassa sin strategi till situationen i den tidigare regeringen. Därför är det välkommet att socialdemokraten Hillevi Larsson gav en signal i debatten om att ett utredningsförslag kanske kan komma tidigare än i december.
Nu ligger frågan i den utredning som jobbar med utökad hjälp med assisterad befruktning till par. Jag kan säga så mycket som att utredningen kommer att komma med något förslag under det här året. Förslaget när det gäller assisterad befruktning för ensamstående kvinnor beräknas komma i juni. Det är för övrigt positivt. Men sluttiden för utredningen är december i år. Utredningen kommer alltså att komma med något förslag, antingen i samband med de ensamstående kvinnornas möjlighet till assisterad befruktning i juni eller i december. Men regeringen är redan inne på den här linjen, och vi har en majoritet för detta. Den förra regeringen bakade in frågan i utredningen, och det är klart att man ändå får ge utredningen en chans att komma med sitt förslag, även om det egentligen var onödigt. Vi har redan en väl genomarbetad utredning från 2007 med förslag som vi skulle kunna genomföra. De förslag som kommer att komma under året får regeringen sedan sätta tänderna i och se till att komma med ett konkret förslag till riksdagen. Det gäller samkönade par. I praktiken handlar det om lesbiska och bisexuella kvinnor. Det är också viktigt att passa på och göra lagstiftningen könsneutral. Det första steget handlar om att se till att medmamman, i det här fallet, slipper genomgå en jobbig adoptionsprocess direkt efter att ha fått ett nyfött barn. Det handlar dock även om att se till att allt blir könsneutralt, så att man i sammanhanget inte längre talar om faderskapspresumtion utan om föräldraskapspresumtion.
Hillevi Larssons besked är tyvärr otydligt. Men förhoppningsvis kommer utredningen senare i sommar med ett konkret lagförslag om en könsneutral föräldraskapspresumtion. En del kanske invänder att det är väl inte så dramatiskt om det blir i april eller december. Problemet är dock att det förslag som kommer lämnas i december sedan ska skickas ut på remiss (organisationer och andra ska få berätta vad de tycker). Det kommer bli en betydande debatt om främst altruistiskt surrogatmödraskap. Blir en könsneutral föräldraskapspresumtion en del av det paketet lär reformen genomföras tidigast andra halvan av 2017, förmodligen först 2018. Men en utredning har redan lämnats 2007 om en könsneutral föräldraskapspresumtion. Remissinstanser har fått berätta vad de tycker.

S-mp-regeringen bör göra vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet lovade våren 2014. Att så snabbt som möjligt återkomma (om de fick bli regeringspartier) om att lämna först en lagrådsremiss och sedan en proposition (regeringsförslag) om en könsneutral föräldraskapspresumtion. Sex av riksdagens partier är tydligt för reformen. Bara Kristdemokraterna är emot. Sverigedemokraterna vill avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker, men så länge den möjligheten finns har partiet attityden "möjligen" till en könsneutral lag om föräldraskapspresumtion.

Planerar regeringen låta utredningen om ofrivillig barnlöshet lämna ett separat förslag före december 2015 om införande av en lag om könsneutral föräldraskapspresumtion?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar