onsdag 8 januari 2014

Regeringens HBT-rapport är bra - men har brister.Den borgerliga regeringen har då äntligen publicerat sin HBT-strategi. Eller som den heter officiellt - En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

En sak måste först förtydligas. Det är oehört välkommet att regeringen gör ett sådant här dokument. Det ska Alliansen ha en eloge för och i synnerhet HBT-ansvarige ministern Erik Ullenhag (fp).  I princip allt i regeringens rapport är bra. Men som vanligt handlar det, när man läser politiska dokument, vad som inte är med. Jag gjorde en lista på saker.

Några dagar senare kollade jag HBT-föreningarna RFSL:s och RFSL-Ungdoms pressmeddelande om rapporten. Jag tycker de delvis sammanfattar min egen kritik ganska väl och därför tar jag mig friheten att kopiera det istället för att själv ägna en halvtimme åt att hitta rätt formuleringar.
Strategin ger en bra sammanfattning av sådant som regeringen redan gör, eller har gjort på hbt-området, men den innehåller tyvärr ett begränsat antal tydliga besked om vad regeringen har för avsikt att göra på ett flertal områden, särskilt när det gäller konkreta lagändringsförslag....  RFSL och RFSL Ungdom välkomnar regeringens tydlighet i fråga om hatbrott, där regeringen kommer ge Rikspolisstyrelsen i uppdrag att följa polisens hatbrottsarbete. Ett krav som RFSL och RFSL Ungdom drivit i flera år har varit att hatbrott måste tydligt skrivas in i Rikspolisstyrelsens regleringsbrev Detta är även ett av de åtgärdsförslag som RFSL lyfter i rapporten, ” Misstro - om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser och vad som behöver förändras” som RFSL lanserade 6 december 2013 (www.rfsl.se/misstro). Regeringen ger dock inga signaler om ändringar i hetslagstiftningen där transpersoner idag inte ingår, eller att straffskärpningsregeln förtydligas så att transpersoner inkluderas explicit. RFSL och RFSL Ungdom anser att det i hetslagstiftningen måste finnas samma skrivningar som finns i diskrimineringslagen, där könsidentitet och könsuttryck ingår, och att transpersoner skrivs tydligt in i straffskärpningsregeln.... - Strategin redogör tyvärr bara för de åtgärder som regeringen fram tills nu har vidtagit för att förbättra situatonen för hbt-personer som söker om asyl. Det är anmärkningsvärt, eftersom problematiken ju kvarstår trots dessa åtgärder....
Att regeringen nu vill att Rikspolisstyrelsen ska få i uppdrag att granska hatbrott är givetvis bra. Alliansen har fått, berättigad, kritik, för sin passivitet när det gäller kampen emot hatbrott senaste åren. Att det nu blir en prioritering av området är viktigt. Men som RFSL påpekar saknas det diskussioner i HBT-rapporten om att transpersoner har sämre juridiskt skydd emot hatbrott än bl.a. homosexuella och bisexuella. Det är anmärkningsvärt. För övrigt bör även Åklagarmyndigheten få i uppdrag att granska hur de hanterat hatbrott.

När det gäller HBT-flyktingar omnämns det i dokumentet att alla nyanställda inom Migrationsverket får utbildning i normkritik. Positivt såklart men det intressanta är att ansvariga för Migrationsverket för några år sedan hävdade att "man inte kan tvinga några anställda att gå en kurs för att få HBT-kompetens". Tydligen kan man det - när det gäller nyanställda. Men de flesta som jobbar med asylärenden inom myndigheten jobbar där sedan tidigare. Asylsökande HBT-personer från Iran, Irak och Uganda ska inte behöva ha turen att en nyanställd handläggare ska avgöra deras ansökan. Regeringen borde vara tydlig med det inför Migrationsverket.

En annan brist i dokumentet är att situationen för äldre HBT-personer bara kommenteras svepande i regeringsdokumentet, trots att mycket tyder på att just äldre i gruppen ofta har en problematisk situation, folk som växt upp i ett extremt HBT-fientligt samhälle och som ännu idag ibland inte vill berätta att de är homo-bi-trans. Äldreomsorgen kommenteras i princip inte i regeringsrapporten, och om fysiskt funktionshindrade HBT-personer finns inget som helst.

När regeringen kommenterar "det civila samhället" tar man upp som hastigast kommuner, landsting och idrottsrörelsen. Inget om religiösa samfund och hur de kan bli HBTQ-vänligare. Trots att i Sverige är alla muslimska, många kristna och även några andra religiösa samfund emot att acceptera samkönade relationer inom samfundet.

Det finns givetvis fler saker som skulle kunna vara med i dokumentet men inte är det. Men jag förstår att en regeringsrapport måste begränsas. Men just de saker jag kommenterat borde enligt mig finnas med.

Men ska man vara optimist får man betrakta regeringens skrivelse som ett "levande dokument" (som det idag så fint heter) som ska fyllas på så småningom. Regeringen har gjort ett bra jobb med sin rapport men bristerna i den bör tydliggöras och meddelas till den.

Vi har kommit långt i Sverige när det gäller HBT-rättigheter men vi är verkligen inte i mål, inte ens om rapportens förslag skulle bli genomförda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar