måndag 18 september 2017

Inget om diskriminering i förslag inför Moderaternas stämma.
Moderaterna håller sin stämma (kongress) 12-15 oktober i Örebro. Den ska inte förväxlas med extrastämman 1 oktober där partiet ska välja ny ordförande.

Senaste månaden har m-politiker offentligt attackerat varann. Men partiet sysslar ibland - som omväxling - även med politik. Medlemmar har inte kunnat lämna motioner till stämman. Däremot ska ombuden ta ställning till förslag från fyra arbetsgrupper när det gäller sakpolitiken. Främst jobb, ekonomi, skola, vård och omsorg, rättsväsende och försvar. Som vanligt fokuserar jag här främst på det som har koppling till HBTQ-rättigheter, jämställdhet, diskriminering, yttrandefrihet etc.

Allvarlig brist att kampen emot diskriminering är frånvarande.

HBTQ-rättigheter finns inte med i förslagen när det gäller arbetsmarknad, skola samt vård och omsorg. Diskrimineringsperspektivet är tyvärr helt frånvarande generellt. Det är en allvarlig brist. Förmodligen är det en del av Moderaternas nya strategi att markera att diskriminering inte är främsta orsaken till att invandrare inte får jobb. Det är förvisso rätt men diskrimineringsfaktorn finns även om den ibland överdrivits av en del på vänsterkanten. Ännu idag är 94 % av de som är VD i företag män. Ännu riskerar folk att inte kallas till anställningsintervju för att de har "fel" etniskt ursprung eller berättar att de bor med någon av samma kön. Moderaterna bör givetvis förhålla sig till det.

Värderingar en central del av integrationen.

Positivt är däremot att det finns flera konkreta förslag för att bekämpa hedersrelaterat våld (439-446 i handlingarna till stämman). Från sid 88.
.... Samtidigt är integration betydligt mer än bara ett jobb. En viktig del av integrationen är att anpassa sig efter det svenska samhället och de normer och värderingar som gäller här. Att varje individ, oavsett kön eller sexuell läggning, fullt ut kan vara en del av samhället och forma sitt eget liv är grundläggande för vår samhällsgemenskap. Om man inte står ut med att se en kvinna röra sig fritt i vårt samhälle, då får man stanna inne själv. För i Sverige ska vi inte tillåta att förlegade normer baserade på kultur eller religion hindrar någon från möjligheten att komma till sin rätt och att leva sitt liv i frihet. Därför behöver vi se till att information om svenska värderingar och hur Sverige fungerar ges till alla tidigt och mer tydligt än i dag. God förståelse och kunskap om vad som gäller i Sverige ökar möjligheten för fler att komma in i det svenska samhället. För att tydligare slå fast vikten av integration bör en integrationsplikt för nyanlända införas....
Moderaterna är tydliga om att värderingar är en central del av integrationen. Tidigare var Liberalerna ensamma i Alliansen om det, det är bra att m nu ansluter sig till den analysen. Den västerländska frihet som utvecklats successivt är värd att försvara. Att individen är i fokus. Det betyder inte vi i väst nått i mål, men den officiella policyn här är idag varje individs rätt till självbestämmande. 

Flyktingpolitiken bör vara stram men inte omänsklig.

Det lämnas många förslag om att skärpa migrationspolitiken ytterligare. Trots att Sverige idag, med rätta, har en stram flyktingpolitik. Några förslag är värda att resonera om, andra är jag negativ till. Det handlar givetvis till viss del om att m vill få tillbaka sympatisörer som lämnat för sd. Men m bör också besinna sig. Precis som generös flyktingpolitik var politiskt korrekt tidigare är det inne nu att skärpa kraven för att få asyl. Men trender startar och försvinner. Flyktingpolitiken bör närmaste 10 åren vara stram men inte omänsklig.

M vill dock det ska bli lättare ibland att arbetskraftsinvandra. När det gäller flyktingpolitiken är det i princip bara HBTQ-asylsökande som det kommenteras att kanske för få får asyl. Från sid 464.
.... Resultat av uppföljningar som gjorts på Migrationsverkets asylenheter och innehållet i en myndighetsintern revisionsrapport från sommaren 2016 visar att det finns ett klart utrymme att förbättra både kvalitet och effektivitet i Migrationsverkets verksamhet. Då det gäller kvalitet har på senare tid också uppmärksammats brister bland annat vad gäller arbetet med att bedöma skyddsbehov hos hbtq- asylsökande....
När det gäller krav för att få bli svensk medborgare återkommer jag till det i en senare bloggpost.  Jag planerar också publicera flera bloggposter om motioner inför Centerpartiets stämma om några veckor.


Uppdatering 1.

Övertydliga krav på invandrare är dåligt.

Mitt tips är att Moderaterna, med rätta, ångrar att Alliansen och Miljöpartiet gjorde upp om flyktingpolitiken. Jag var positiv till det då. Men efteråt kan man konstatera att det gjorde att sju av riksdagspartierna fick nästan en identisk flyktingpolitik. Främlingsfientliga sd blev enda utmanarna vilket gynnat partiet. Dåvarande m-ordföranden Fredrik Reinfeldts "öppna era hjärtan" gjorde inte situationen bättre. Flyktinguppgörelsen gav också en signal om att de berörda partierna inte tog integrationsproblemen på allvar även om det givetvis inte var syftet.

Men pendeln kan svänga för långt åt andra hållet. Om några år är det möjligt m-politiker konstaterar att deras nya flyktingpolitik blev för ensidig. Krav på invandrare är givetvis bra. Men övertydliga krav för att vinna tillbaka sympatisörer från ett annat parti är dåligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar