onsdag 2 april 2014

Brett stöd för HBT-reformer i EU. M ger tydligt stöd åt direktiv emot diskrimiering.


2009 gjorde jag för första gången en rapport om partiernas åsikter inför ett EU-val. I år blir det en uppföljare. Jag har kontaktat samtliga riksdagspartier och även Piratpartiet, Feministiskt initiativ och Junilistan om vad de tycker om följande reformer. Svarsalternativen är ja, möjligen eller nej.

Fyra HBT-reformer inom EU.

1. Sverige ska jobba för att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen. (idag råder en kompromiss från 2004 vilket bara ger en rekommendation att länder som redan har infört äktenskap, partnerskap etc för samkönade par bör juridiskt erkänna homopar som gift sig eller ingått partnerskap i något annat land i unionen och flyttar dit)

2. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden. (EU-kommissionen har föreslagit det och fått godkänt av en bred majoritet i EU-parlamentet men främst Tyskland blockerar det i ministerrådet)

3. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden. (svenska regeringen och de flesta grupper i EU-parlamentet ville könsidentitet skulle komma med i EU-kommissionens förslag till nytt antidiskrimineringsdirektiv men det kom inte med, den största högergruppen i EU-parlamentet, EPP, som tidigare var emot att inkludera könsidentitet i unionens antidiskrimineringsdirektiv har nu svängt och är för)

4. Sverige ska inom EU jobba för att unionen ska främja införandet av en HBT-konvention i FN.

2009 blev det ett brett stöd för de reformer jag hade med då. Och så är det även i år.

8 av 11 partier är tydligt för HBT-reformerna.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Piratpartiet och Feministiskt initiativ svarar utan reservationer ja när det gäller de fyra HBT-reformerna. Ett av de åtta partierna, Moderaterna, hade dock 2009 en "brasklapp" när det gäller EU:s direktiv emot diskriminering. Moderaterna kommenterade följande.
Vi anser dock att EU inte ska styra hur denna lagstiftning ska se ut. Om en del länder vill gå längre ska de kunna göra det. En stor del av sådan lagsstiftning ska ligga på nationell nivå.
Inför årets val har dock m skippat den reservationen. Stefan Dubois, handläggare för m, mailar.
JA. Vi vill se en bred diskrimineringslagstiftning och tycker det är olyckligt att detta förslag blockeras i ministerrådet.
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har ännu inte svarat. Junilistan har lämnat några generella kommentarer men inte svarat när det gäller ja, möjligen eller nej till de fyra HBT-reformerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar